نوشته‌هایی با برچسب "چیستان های جالب و خواندنی"

چیستان های جالب و خواندنی (2) چیستان های جالب و خواندنی (2)

چیستان با جواب، چیستان های جدید. چیستان:. 1 - آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟. 2- این عبارت را درست بخوانید: گندم فروشا، ارزن آمد نخود آمد ماش فرستادیم برنجش مده، برنجش بده. 3- آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟. 4- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟. 5- چیست آن گرد گنبد بی در پوست در پوست گرد یکدیگر. هرکه بگشاید این معما را رخش از آب دیده گردد تر. 6 - عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R. 7- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟. 8 - آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟. 9 - چراغ راهنمایی

چیستان های جالب و خواندنی (3) چیستان های جالب و خواندنی (3)

چیستان های جدید, چیستان با جواب. 1- منظور از «خروس بیوه» چیست؟. 2- آن چیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟. 3- از کسی پرسیدند: از میان تنقلات، کدامیک را دوست داری؟ پاسخ داد: راندن مرغ و مادر بره. او چه چیزی را بیشتر دوست می داشت؟. 4- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟. 5- آن چیست که خون سیا را می خورد ولی راه سفید می رود ؟ ؟ ؟. 6- آن چیست که همانند سه دکان تو در تو که اولی همانند چرم فروشی ، دومی همانند پرده فروشی و سومی همانند یاقوت فروشی ؟ ؟ ؟. 7- آن چ

چیستان های جالب و خواندنی چیستان های جالب و خواندنی

چیستان:. 1- یک نفر با تفنگ به سوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمین ساخت. پرنده بلافاصله درگذشت. حالا از کجا بدانیم بچه ای که پرنده در شکم دارد حلال است یا حرام؟. 2- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟. 3- سخت است سنگ نیست، چهار پا دارد شتر نیست، تخم می گذارد پرنده نیست. 4- اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش. اگه هم بخریش نمیپوشیش. اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟. 5- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟. 6- حکم اعدام متهمی را صادر می کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدام

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه