نوشته‌هایی با برچسب "معمای قد"

معمای قد معمای قد

قد این شخص چقدر است؟. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. جواب معمای قد:. فرض کنید قد این شخص a باشد. و طول و ارتفاع مکعب به تر تیب x و y باشند. داریم:. 1)a+x-y=192. 2)a+y-x=166. ---------------. a+x-y-a-y+x=192-166. 2x-2y=26. x-y=13. 1)------->a+13=192. a=192-13=179. بنابراین قد شخص 179 سانتی متر است. منبع:yasermoama. blogfa. com.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه