کاریکاتور نوبخت: گشتیم نبود، نگردید نیست!. کاریکاتور کودکان را نجات دهیم!. کاریکاتور محرومیت مستاجران از دریافت کانکس در مناطق زلزله‌زده!. کاریکاتور یارانه بگیران: ۸۰میلیون جیب خالی!. کاریکاتور نوبت آبرسانی با تانکر!!!. کاریکاتور کارهای زیر بنایی کشور!. کاریکاتور عابر بانک پرسپولیس دست به کار شد!. کاریکاتور آخرین وضعیت دلار در بازار!. کاریکاتور بدترین واکنش به ماساژ پا با شیر!. کاریکاتور خیابان فروشی به اغنیا !. کاریکاتور داداش ما که پولمون توی جیبمون نیست!. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (59)کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور نوبخت: گشتیم نبود، نگردید نیست!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور کودکان را نجات دهیم!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور محرومیت مستاجران از دریافت کانکس در مناطق زلزله‌زده!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور یارانه بگیران: ۸۰میلیون جیب خالی!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور نوبت آبرسانی با تانکر!!!  

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور کارهای زیر بنایی کشور!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور عابر بانک پرسپولیس دست به کار شد!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور آخرین وضعیت دلار در بازار!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور بدترین واکنش به ماساژ پا با شیر!

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور خیابان فروشی به اغنیا !

 

کاریکاتور مفهومی, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور داداش ما که پولمون توی جیبمون نیست!

  

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه