خودزنی جدید ما ایرانی‌ها!. نخستین ماهواره ساخت ایران به موزه پیوست!. گرمای طافت فرسای اهواز و تهران. گرمای طافت فرسای اهواز و تهران. کاریکاتور/ معضل کم آبی را جدی بگیرم. کاریکاتور/ جنگ خاک و آتش در هوای اهواز !!!. خودخواهی ترکیه در بلعیدن آب. کاریکاتور/آمریکامسئول‌حملات‌شیمیایی‌در‌سوریه. منتظر این سونامی در ایران باشید!. کاریکاتور/ کابل دُزد مترو !!!. کاریکاتور/ تغییر از نوع خودرو داخلی!!!. کارمندان دولت رکورد زدند!. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (40) 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

خودزنی جدید ما ایرانی‌ها!

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

نخستین ماهواره ساخت ایران به موزه پیوست!

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

گرمای طافت فرسای اهواز و تهران

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

گرمای طافت فرسای اهواز و تهران

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور/ معضل کم آبی را جدی بگیرم

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور/ جنگ خاک و آتش در هوای اهواز !!!

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

خودخواهی ترکیه در بلعیدن آب

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور/آمریکامسئول‌حملات‌شیمیایی‌در‌سوریه

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

منتظر این سونامی در ایران باشید!

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور/ کابل دُزد مترو !!!

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور/ تغییر از نوع خودرو داخلی!!!

 

کاریکاتورهای مفهومی جدید, کاریکاتور گرانی

کارمندان دولت رکورد زدند!

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته   

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه