کاریکاتور راه تو را می‌خواند!. حراج حیوانات در شب عید. کاریکاتور اهدای عضو. هماهنگ نبودن برق اهواز با دولتمردان. کاریکاتور بازم همه چی تعطیله!. کاریکاتور رکورد زنی بیکاری در دولت یازدهم. کاریکاتور بحران خوزستان، تدبیر میخواهد!. کاریکاتور پشت پرده تنبیه دانش آموز کرمانی لو رفت!. کاریکاتور جسد خواری در بیمارستان!. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (33)کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور راه تو را می‌خواند!

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

حراج حیوانات در شب عید

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور اهدای عضو

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

هماهنگ نبودن برق اهواز با دولتمردان

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور بازم همه چی تعطیله!

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور رکورد زنی بیکاری در دولت یازدهم

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور بحران خوزستان، تدبیر میخواهد!

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور پشت پرده تنبیه دانش آموز کرمانی لو رفت!

 

کاریکاتور جدید , کاریکاتورهای جالب

کاریکاتور جسد خواری در بیمارستان!

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته  

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه