به پنجم روز شعبان در مدینه آمده دنیا. علی بن الحسین بن علی آن گوهر والا. گرفته شهربانو در بغل قنداقه او را. کند شکر خدا جدش علی عالی اعلا. پدر باشد حسین وشاد ازمیلاد فرزندش. مبارکباد می گوید بر او جبریل از بالا. ولادت حضرت سجاد مبارکباد. کارت پستال ولادت امام سجاد(ع). میلاد امام سجاد (ع). کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع). کارت پستال میلاد امام زین العابدین (ع). کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع). کارت پستال ولادت امام زین العابدین(ع). گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته.

کارت پستال ولادت امام زین العابدین (ع) - سری پنجمبه پنجم روز شعبان در مدینه آمده دنیا
علی بن الحسین بن علی آن گوهر والا
گرفته شهربانو در بغل قنداقه او را
کند شکر خدا جدش علی عالی اعلا
پدر باشد حسین وشاد ازمیلاد فرزندش
مبارکباد می گوید بر او جبریل از بالا
ولادت حضرت سجاد مبارکباد

 

ولادت امام زین العابدین (ع),کارت پستال میلاد امام زین العابدین (ع)

ولادت امام سجاد (ع),میلاد امام سجاد (ع)

کارت پستال ولادت امام سجاد(ع)

 

کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع), تصاویر کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع)

میلاد امام زین العابدین (ع), تصاویر ولادت امام زین العابدین (ع)

میلاد امام سجاد (ع)

 

میلاد امام سجاد (ع), تصاویر میلاد امام سجاد (ع)

کارت پستال میلاد امام زین العابدین (ع), ولادت امام سجاد (ع)

کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع)

 

کارت پستال میلاد امام زین العابدین (ع), کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع)

تصاویر کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع), میلاد امام زین العابدین (ع)

کارت پستال میلاد امام زین العابدین (ع)

 

میلاد امام زین العابدین (ع),کارت پستال میلاد امام زین العابدین (ع)

تصاویر ولادت امام زین العابدین (ع),ولادت امام زین العابدین (ع)

کارت تبریک ولادت امام زین العابدین (ع)

 

ولادت امام سجاد (ع),میلاد امام سجاد (ع)

کارت پستال ولادت امام زین العابدین(ع)

 

گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه