در مجلس مظلومیّت مردِ غریب. بنگر که دلم میان غمخانه گم است. این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست. معصوم دوازدهم امامِ دهم است. شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد. جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی. شهادت امام هادی. جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی. شهادت امام هادی. پوستر شهادت امام هادی. گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته.

کارت پستال شهادت امام علی نقی (ع)در مجلس مظلومیّت مردِ غریب

بنگر که دلم میان غمخانه گم است

این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست

معصوم دوازدهم امامِ دهم است

 

شهادت جانسوز امام علی نقی(ع) تسلیت باد

 

شهادت امام هادی,کارت پستال شهادت امام هادی
شهادت امام علی نقی,کارت پستال شهادت امام علی نقی

جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی

 

پوستر شهادت امام هادی,پوستر شهادت امام علی نقی
جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی,کارت پستال های جدید شهادت امام هادی

شهادت امام هادی

 

کارت پستال شهادت امام هادی,کارت شهادت امام علی نقی
کارت پستال شهادت امام علی نقی,شهادت امام هادی

جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی

 

سالروز شهادت امام هادی,پوستر شهادت امام هادی
پوستر شهادت امام علی نقی,جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی

شهادت امام هادی

 

جدیدترین کارت پستال های شهادت امام علی نقی,کارت پستال شهادت امام علی نقی
کارت پستال های جدید شهادت امام هادی,شهادت امام علی نقی

پوستر شهادت امام هادی

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه