ای مریم! خدا تو را به کلمه ای از خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی بن مریم است، در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است. (سوره آل عمران، آیه 45). میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم. تصاویر آغاز سال 2016 میلادی. کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی. تصاویر آغاز سال 2016 میلادی. کارت پستال آغاز سال 2016. تصاویر سال نو میلادی. کارت تبریک آغاز سال نو میلادی. کارت پستال سال 2016 میلادی. آغاز سال 2016 میلادی. تصاویر آغاز سال 2016. گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته. م ...

کارت پستال آغاز سال نو میلادیای مریم! خدا تو را به کلمه ای از خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی بن مریم است، در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است.

(سوره آل عمران، آیه 45)


میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم.

 

 

 

تصاویر آغاز سال 2016 میلادی

  

کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی

 

آغاز سال نو میلادی, کارت تبریک سال نو میلادی

تصاویر آغاز سال نو میلادی,کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی

تصاویر آغاز سال 2016 میلادی

 

تصاویر آغاز سال نو میلادی,کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی

کارت پستال اینترنتی,کارت پستال آغاز سال نو میلادی

کارت پستال آغاز سال 2016

 

کارت پستال آغاز سال 2016,کارت پستال سال 2016

کارت پستال آغاز سال نو میلادی,تصاویر آغاز سال نو میلادی

تصاویر سال نو میلادی

 

کارت تبریک سال نو میلادی, تصاویر آغاز سال نو میلادی

کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی, کارت پستال اینترنتی

کارت تبریک آغاز سال نو میلادی

 

کارت پستال سال 2016, تصاویر آغاز سال 2016 میلادی

تصاویر آغاز سال نو میلادی, کارت پستال آغاز سال 2016

کارت پستال سال 2016 میلادی

 

آغاز سال نو میلادی, کارت تبریک سال نو میلادی

تصاویر آغاز سال نو میلادی,کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی

آغاز سال 2016 میلادی

 

تصاویر آغاز سال نو میلادی,کارت پستال آغاز سال 2016 میلادی

کارت پستال اینترنتی,کارت پستال آغاز سال نو میلادی

تصاویر آغاز سال 2016

 

گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته

 

منابع : jezghel.com
net2web.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه