خدا داند دلم خون گریه می کرد. به حالم دشت و هامون گریه می کرد. ندیدم زخم پهلو را در آن شب. ولی دیدم کفن خون گریه می کند. جدیدترین تصاویر شهادت حضرت زهرا. کارت پستال شهادت حضرت فاطمه. شهادت حضرت فاطمه. کارت پستال شهادت حضرت فاطمه زهرا. عکس های شهادت حضرت فاطمه زهرا. گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته.

پوسترهای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)خدا داند دلم خون گریه می کرد

به حالم دشت و هامون گریه می کرد

ندیدم زخم پهلو را در آن شب 

ولی دیدم کفن خون گریه می کند

 

پوسترهای شهادت حضرت زهرا,کارت پستال شهادت حضرت فاطمه زهرا
شهادت حضرت فاطمه, شهادت حضرت فاطمه زهرا

جدیدترین تصاویر شهادت حضرت زهرا

 

کارت تسلیت شهادت حضرت زهرا,پوسترهای شهادت حضرت فاطمه زهرا
جدیدترین تصاویر شهادت حضرت زهرا,جدیدترین کارت پستال های شهادت حضرت فاطمه

کارت پستال شهادت حضرت فاطمه

 

کارت پستال شهادت حضرت فاطمه زهرا, عکس های شهادت حضرت فاطمه زهرا
شهادت حضرت فاطمه زهرا, پوسترهای شهادت حضرت زهرا

شهادت حضرت فاطمه

 

شهادت حضرت زهرا, کارت تسلیت شهادت حضرت زهرا
پوسترهای شهادت حضرت فاطمه زهرا,جدیدترین تصاویر شهادت حضرت زهرا

کارت پستال شهادت حضرت فاطمه زهرا

 

جدیدترین تصاویر شهادت حضرت زهرا,شهادت حضرت فاطمه زهرا
جدیدترین کارت پستال های شهادت حضرت فاطمه,شهادت حضرت فاطمه

عکس های شهادت حضرت فاطمه زهرا

 

گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه