معماي مثلث جادوئي

معمای مثلث جادوئی


تست هوش تصویری, مثلث, معمای سخت

اعداد 1 یک تا 6 شش را طوری درون دایره های سبز رنگ مثلث زیر قرار دهید که مجموع اعداد هر ضلع ، که از سه دایره تشکیل شده است با هم برابر باشد ...

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب معمای مثلث جادوئی
برای این معما چهار راه حل وجود دارد که در ادامه مشاهده می کنید ...

 

تست هوش تصویری, مثلث, معمای سخت

 

تست هوش تصویری, مثلث, معمای سخت

 

تست هوش تصویری, مثلث, معمای سخت

 

تست هوش تصویری, مثلث, معمای سخت

منبع:vase2.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه