معماي صفحه شطرنج نامتناهي

معماي صفحه شطرنج نامتناهي


معما و تست هوش , تست هوش تصویری , جواب معما

معما:
صفحه شطرنجي رو در نظر بگيريد که از طرف راست و بالا نامتناهي است ...
مي خواهيم تمام اعداد طبيعي رو در هر سطر و هر ستون بنويسيم به طوري که در هر سطر تمام اعداد طبيعي را داشته باشيم و در هر ستون هم همين طور ...
اعداد در هر سطر و هر ستون نبايد تکراري بيايند.
اعداد به چه صورت قرار مي گيرند؟

*******

*******

**************

*******

**************

**************

**************

جواب معما:
اعداد بصورت زير قرار مي گيرند.
فقط شما بايد آنها را ادامه بدهيد ...
پائين ترين سطر رو سطر شماره ۱ يک در نظر بگيريد.

 

معما و تست هوش , تست هوش تصویری , جواب معما

منبع:vase2.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه