سخنان آموزنده ایمانوئل كانت

سخنان آموزنده ایمانوئل کانت


ایمانوئل كانت, مطالب آموزنده

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی : مثل من رفتار کن. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

اگر بتوان این پرسش را بیان کرد که آیا ما در حال حاضر در یک عصر به روشنگری رسیده زندگی می کنیم؟ پاسخ باید این باشد که خیر، اما یقیناً در یک عصر روشنگری زندگی می کنیم. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.  ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

روشنگری، پایان دوران کودکی خود تحمیل کرده ی نوع بشر است.  ایمانوئل کانت

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 
شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده.  ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

بهترین خوشی ها استراحت پس از کار است.ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

وجه تمایز انسان نه جسم او بلکه روحش است.ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره ترین موجود روی زمین است.ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است، اما چیزی به ما نمی آموزد؛ آنچه که فکر و روح آدمی را تغذیه می کند و آموزنده است، شعر و شاعری است. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است که نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست کم، محدودیت و نگاهبانی را به حداکثر آزادی افراد اعمال کنند.  ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

شاعری، والاترین هنرها است. ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

هرگز با دیگران مثل ابزار کار رفتار نکنید، بلکه آنان را چون غایت و هدف بشمارید.ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی برمی انگیزد،آسمان پر ستاره بالای سرم و حکم اخلاقی درونم.ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

شیرین ترین نتیجه ی دقت و نظم، پیروزی است.  ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

خدا را باور کنید، برای اینکه به چنین باوری محتاجید.ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

اخلاق باید بر هنر حکومت کند.  ایمانوئل کانت

 

*********** سخنان ایمانوئل کانت ***********

 

آنچنان رفتار کن که رفتار تو بتواند به صورت قانون کلی درآید. ایمانوئل کانت

منبع:jomalatziba.blogfa.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه