یکی از مدیران اجرایی شرکت گوگل با پرش از لبه فضا، موفق به ثبت سه رکورد جهانی از جمله شکستن رکورد ارتفاع «فلیکس باومگاتنر» چترباز اتریشی شد.

یکی از مدیران اجرایی شرکت گوگل با پرش از لبه فضا، موفق به ثبت سه رکورد جهانی از جمله شکستن رکورد ارتفاع «فلیکس باومگاتنر» چترباز اتریشی شد.

«آلن اویستیس» ۵۷ ساله یکی از مدیران اجرایی ارشد و معاون رئیس شرکت گوگل، روز جمعه ۲۴ اکتبر (دوم آبان) با پوشیدن لباس مخصوص فضانوردی و انتقال به لبه فضا توسط یک بالن هلیومی، چند رکورد جهانی به نام خود ثبت کرد.

بالن هلیومی در مدت زمان دو ساعت و هفت دقیقه، «اویستیس» را به ارتفاع ۱۳۵ هزار پایی (۴۱ کیلومتری) منتقل کرد.

با پرش از این ارتفاع، رکورد قبلی که در اختیار «فلیکس باومگاتنر» چترباز اتریشی بود، شکسته شد؛ رکورد «باومگاتنر» پرش از ارتفاع ۱۲۸ هزار پایی (۳۹ کیلومتری) بود.

مدیر اجرایی گوگل بجز ثبت رکورد ارتفاع، موفق به ثبت دو رکورد جهانی دیگر شد که یک رکورد شامل سرعت عمودی یا شکستن سرعت صوت بود؛ «اویستیس» در این مأموریت رکورد ۱۳۰۱ کیلومتر در ساعت (۱٫۲۰ ماخ) «باومگارتنر» را شکسته و رکورد ۱۳۲۱ کیلومتر در ساعت (۱٫۲۳ ماخ) را به نام خود ثبت کرد.

رکورد جهانی دیگر مدت زمان سقوط آزاد بود که رکورد چهار دقیقه و ۲۷ ثانیه برای «اویستیس» ثبت شد.

«فلیکس باومگارتنر» چترباز اتریشی ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۲ (۲۳ مهر ۹۱) با پرش از لبه فضا و شکستن دیوار صوتی، نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد.

رکورد پرش از لبه فضا توسط معاون گوگل شکسته شد + تصاویر

 

رکورد پرش از لبه فضا توسط معاون گوگل شکسته شد + تصاویر

 

رکورد پرش از لبه فضا توسط معاون گوگل شکسته شد + تصاویر

 

رکورد پرش از لبه فضا توسط معاون گوگل شکسته شد + تصاویر

 

منبع: بیتوته

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه