ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن. لذت بردن از زندگی. ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن. در هر کار و هر حال. کار ، تفریح ، رانندگی ، آموختن ، مطالعه ، آشپزی ، نظافت ، خوردن و آشامیدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نیایش و. زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده. مابه اشتباه اینگونه میاندیشیم:. درسم تمام شود راحت شوم. غذایم را بپزم راحت شوم. اتاقم را تمیز کنم راحت شوم. بالاخره رسیدم. راحت شدم. اوه چه پروژه ای. تمام شود راحت شوم. تمام شود که چه شود؟. مادامی که زنده هستیم و زندگی میک ...

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن متن های زیبا و خواندنی, مطالب آموزنده

لذت بردن از زندگی

 

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن
در هر کار و هر حال
کار ، تفريح ، رانندگی ، آموختن ، مطالعه ، آشپزی ، نظافت ، خوردن و آشاميدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نيايش و....

زندگی فقط در رسيدن به هدف خلاصه نشده
مابه اشتباه اينگونه ميانديشيم:
درسم تمام شود راحت شوم
غذايم را بپزم راحت شوم
اتاقم را تميز کنم راحت شوم
بالاخره رسيدم.... راحت شدم
اوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شوم
تمام شود که چه شود؟

مادامی که زنده هستيم و زندگی ميکنم هيچ فعاليتی تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر است....
پس چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن....
حتی هنگاميکه دستها را ميشوييم نيز ميتوانيم با لذت اينکار را انجام دهيم
يکبار امتحان کنيد
آب چه زيبا آرام پوست دستتان را نوازش ميکند
به آب نگاه کنيد و لذت ببريد
و آنجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتان ميايد...
لذت باعث قدرتمند شدن ميشود به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس ميشود...
لذت بردن هدف زندگی است
تا ميتوانی همه کارها  را با لذت همراه کن... حتی نفس کشيدن که کمترين فعاليت توست...

منبع:rooyeshzendegidez.blog.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه