انسان ها دارای مغزهای بزرگتری نسبت به دیگرا حیوانات هستند شاید به همین خاطر است که ما باهوش ترین موجودات هستیم.اما در حالیکه دقیقا اینطور نیست.

بسیاری از حیوانات از مغزشان برای انجام دادن همان کارهایی استفاده می کنند که انسان ها انجام می دهند مانند پیدا کردن راه های خلاقانه برای حل مشکلات ، خودآگاهی ، نشان دادن همدردی با دیرگان و یاد گرفتن نحوه استفاده از وسایل مختلف.اما اگرچه دانشمندان نمی توانند به معنای واحدی از اینکه چه چیزی هوش یک فرد را می سازد به توافق برسند اما آنها با یکدیگر بر این عقیده اتفاق نظر دارند که انسان ها با هوش ترین موجودات خلق شده روی کره خاکی هستند. در جامعه ما “هرچه بزرگتر بهتر است” ، انسان ها دارای مغزهای بزرگتری نسبت به دیگرا حیوانات هستند شاید به همین خاطر است که ما باهوش ترین موجودات هستیم.اما در حالیکه دقیقا اینطور نیست.

متوسط وزن انسان های بزرگسال ۳۶۱,۱ گرم است. دلفین – یکی از باهوش ترین جانوران- نیز وزنی در حدود ۳ پوند به طور متوسط دارد. اما یک نطفه نهنگ شاید به طور عمومی به باهوشی یک دلفین نباشد اما وزنی در حدود ۱۷ پوند یعنی ۸۰۰,۷ گرم دارد. در انتهاب کوچک این مقیاس ما مغز یک کارآگاه را داریم که ۲٫۵ اونس است یعنی چیزی در حدود ۷۲ گرم و مغز اورانگوتان نیز ۱۳ اونس یعنی ۳۷۰ گرم است. سگ ها و اورانگوتان هر دو از باهوش ترین حیوانات هستند اما مغزهای کوچکی دارند. پرنده ای مانند گنجشک نیز وزن مغزش کمتر از نصف اونس یعنی ۱ گرم است.

تفاوت مغز حیوانات با انسان ها در چیست؟

 

شاید شما در تمام این مقایسه ها به یک نکته مهم رسیده باشید. متوسط وزن دلفین ۳۵۰ پوند یا ۱۵۸٫۸ کیلوگرم است در حالیکه نطفه نهنگ می تواند وزنی با ۱۳ تن داشته باشد. به طور کل ، هرچه حیوانی بزرگتر باشد ، هرچه جمجمه بزرگتری داشته باشد ، مغز بزرگتری دارد. بیگلزها انصافا سگ های کوچکی هستند که ۲۵ پوند وزن دارند یعنی ۱۱٫۳ کیلو گرم و این می تواند دلیل آن باشد که مغزهای کوچکی نیز دارند. رابطه بین سایز مغز و هوش بخاطر وزن آن نمی تواند منطقی و واقعی باشد. این بخاطر نسبت بین وزن مغز و وزن تمان بدن است. برای انسان ها نسبت ۱ به ۵۰ است. برای اغلب پستانداران این نسبت ۱ به ۸۰ است در حالیکه در پرندگان ۱ به ۱۲۰ می رسد . مغز در انسان ها وزن بیشتری دارد در حالیکه در موجودات دیگر اینطور نیست.

هوش در مغز نیز مفاهیم متفاوتی دارد. پستانداران کورتکس مغزی بزرگتری دارند مانند پرنده ها ، ماهی یا خزندگان. مخچه در پستانداران در نیمکره مغزی است که مسئول عوامل مهم و بزرگی از جمله حافظه ، ارتباط و فکر کردن است. انسان ها بزرگترین کورتکس مغزی را در میان همه پستانداران دارند که به سایز و اندازه مغزشان بر می گردد.

منبع: ileev.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه