ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده. سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر. زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز. که جز حق کس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر. ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد. کارت تبریک ولادت امام محمد باقر. تصاویر ولادت امام محمد باقر. ولادت امام محمد باقر. میلاد امام محمد باقر. جدیدترین تصاویر ولادت امام محمد باقر. تبریک میلاد امام محمد باقر. گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته.

تصاویر ولادت امام محمد باقر (ع) 2ز بهر رفع حاجات و نياز خويش گرديده

سلاطين جهان يكسر گداى حضرت باقر

زبان از وصف او لكن، قلم از مدح او عاجز

كه جز حق كس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر

 

ولادت امام محمدباقر (ع) مبارك باد

 

کارت پستال ولادت امام محمد باقر,جدیدترین تصاویر ولادت امام محمد باقر

ولادت امام محمد باقر,تصاویر ولادت امام محمد باقر

کارت تبریک ولادت امام محمد باقر

 

کارت پستال میلاد امام محمدباقر, تصاویر کارت پستال ولادت امام محمد باقر

کارت تبریک ولادت امام محمد باقر, کارت تبریک میلاد امام محمد باقر

تصاویر ولادت امام محمد باقر

 

جدیدترین تصاویر ولادت امام محمد باقر, میلاد امام محمد باقر

تصاویر ولادت امام محمد باقر, کارت پستال ولادت امام محمد باقر

ولادت امام محمد باقر

 

کارت تبریک میلاد امام محمد باقر, کارت پستال میلاد امام محمدباقر

تصاویر کارت پستال ولادت امام محمد باقر, کارت پستال

میلاد امام محمد باقر

 

تصاویر کارت پستال ولادت امام محمد باقر,تصاویر ولادت امام محمد باقر

کارت پستال,ولادت امام محمد باقر

جدیدترین تصاویر ولادت امام محمد باقر

 

کارت پستال ولادت امام محمد باقر,جدیدترین تصاویر ولادت امام محمد باقر

ولادت امام محمد باقر,تصاویر ولادت امام محمد باقر

تبریک میلاد امام محمد باقر

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

��لمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه