ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی. بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی. یک عمر ستم دیـده ز جور متوکل. در آینه صبح و مسا حضرت هـادی. دل سوخته از طعنه و از زخم زبان ها. خونین جگر از زهر جفا حضرت هادی. شهادت امام هادی تسلیت عرض می کنم. کارت پستال شهادت امام هادی(ع). شهادت امام علی النقی (ع). شهادت امام علی النقی الهادی (ع). کارت پستال شهادت امام علی النقی الهادی (ع). کارت تسلیت شهادت امام هادی(ع). گردآوری : بخش اسرارخانه داری بیتوته. منبع : tebyan. net.

تصاویر شهادت امام علی النقی الهادی (ع)ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی
بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی
یک عمر ستم دیـده ز جور متوکل
در آینه صبح و مسا حضرت هـادی
دل سوخته از طعنه و از زخم زبان ها
خونین جگر از زهر جفا حضرت هادی
شهادت امام هادی تسلیت عرض می کنم

 

کارت پستال شهادت امام علی النقی الهادی (ع),شهادت امام علی النقی (ع)

شهادت امام علی النقی الهادی (ع),تصاویر شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

کارت پستال شهادت امام هادی(ع)

 

شهادت امام علی النقی (ع), تصاوبر شهادت امام هادی(ع)

کارت پستال شهادت امام هادی(ع), کارت تسلیت شهادت امام علی التقی(ع)

شهادت امام علی النقی (ع)

 

شهادت امام علی النقی (ع), تصاوبر شهادت امام هادی(ع)

تصاویر شهادت امام علی النقی الهادی (ع), کارت پستال شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

 

کارت پستال شهادت امام علی النقی الهادی (ع), شهادت امام علی النقی (ع)

تصاوبر شهادت امام هادی(ع), کارت پستال شهادت امام هادی(ع)

تصاویر شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

 

کارت پستال شهادت امام هادی(ع),تصاویر شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

کارت تسلیت شهادت امام علی التقی(ع),شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

کارت پستال شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

 

شهادت امام علی النقی الهادی (ع),تصاویر شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

کارت تسلیت شهادت امام هادی(ع)

 

گردآوری : بخش اسرارخانه داری بیتوته

 

منبع : tebyan.net

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه