تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (6)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (6) بازی تفاوت ها, معما با جواب

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

 

***********

 

 بازی تفاوت ها, معما با جواب

تفاوت ها را بیابید

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب تست هوش:

 

  معمای تصویری, بازی تفاوت ها

بازی اختلاف تصویر

 

***********

 

 بازی تفاوتها و شباهتها, بازی اختلاف تصویر

 بازی تفاوتها و شباهتها

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه