تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (4)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (4)تست آیکیو, تفاوت ها را بیابید

بازی اختلاف تصویر

 

تست آیکیو, تست هوش تصویری

بازی اختلاف تصویر

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست:

 

تست آیکیو, تفاوت ها را بیابید

تفاوت ها را بیابید

 

تست آیکیو,معما و تست هوش

بازی تفاوت ها و شباهت ها

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه