آیا می دانید که فقط 11% مردم جهان چپ دست هستند؟

آیامی دانید! بخوانید تا بیشتر بدانید(سری دوم)

*آیا می دانید که فقط ۱۱% مردم جهان چپ دست هستند؟

*آیا می دانید کوچکترین استخوان های بدن در گوش قرار دارد؟

*آیا می دانید تمام پلک زدن های یک روز معادل ۳۰ دقیقه بستن کامل چشمهاست؟

*آیا می دانید مغز انسان به طور میانگین حاوی ۷۸% آب می باشد؟

*آیا می دانید یک بوسه یک دقیقه ای ۲۶ کالری می سوزاند؟

*آیا می دانید میانگین خواب یک فرد با عمر طبیعی چیزی حدود ۲۵ سال می باشد؟

*آیا می دانید شایع ترین بیماری های ذهنی استرس و دلواپسی می باشد؟

*آیا می دانید مینای دندان سخت ترین عضو بدن است؟

*آیا می دانید حساس ترین انگشت دست انگشت سبابه است؟

*آیا می دانید بدن یک فرد ۷۰ کیلویی حاوی ۰٫۲ میلی گرم طلا است؟

*آیا می دانید زمانی که خواب هستید کالری بیشتری نسبت به زمان تماشای تلویزیون می سوزانید؟

*آیا می دانید موقع تایپ با صفحه کلید ۵۶% از تایپ مطالب را با دست چپ انجام می دهید؟

*آیا می دانید آلرژی به شیر گاو بیشترین امار را نسبت به دیگر خوراکی ها در بین افراد دارد؟

*آیا می دانید دهان روزانه ۱ لیتر بزاق ترشح می کند؟

*آیا می دانید سکسکه بیش از ۵ دقیقه به طول نمی انجامد؟

*آیا می دانید ریش رنگ روشن رشد سریع تری نسبت به ریش مشکی دارد؟

*آیا می دانید زمانیکه صورت کسی را تشخیص می دهید نیمکره راست مغزتان به شما کمک کرده است؟

*آیا می دانید بدن انسا از ۹۶۰۰۰ کیلومتر رگ های خونی تشکیل شده است؟

*آیا می دانید هر ۴ هفته یکبار پوست قبلیتان با پوست جدید جایگزین می شود؟

*آیا می دانید افرادی که شب ها کار می کنند استعداد چاقیشان بیشتر خواهد بود؟

*آیا می دانید استفاده هدفون به مدت ۱ ساعت باکتریهای گوش را تا ۷۰۰ بار بیشتر میکند؟
منبع : دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه